Návštěv :
Celkem : 2180
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 25.10.2019 12:36:47

Administrace

 

 

"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha"

                                                                                Seneca Lucius Aeneus

 

Obec Jeníkovice

 

Leží 3km severně od Třebechovic pod Orebem v nadmořské výšce 272m.

Pojmenování je odvozeno od rodového jména osobního Jeník.

Od roku 1923 je úřední název obce Jeníkovice.

Dominantou obce je barokní kostel sv.Petra a Pavla postavený v letech 1741 - 1745, před kterým rostou památné lípy.

 

Knihovna Jeníkovice

Knihovna v Jeníkovicích funguje asi od roku 1956, její podoba a  prostory se často měnily.

Dnes se knihovna nachází v objektu s prodejnou potravin.

Čtenáři kteří nás navštíví si mohou vybrat asi z 1500 knih, různých žánrů.

Pro rozšíření nabídky, je k dispozici putovní soubor knih který je způjčený z knihovny v Hradci Králové. V roce 2012 se uskutečnila v knihovně malá rekonstrukce: vymalovavání na žluto, namontování nástavců na regály s knihami, změna rozmístění nábytku v knihovně, zakoupení nového monitoru, tiskárny a stolku pod počítač..

 

A malé střípky o knihovně, které pro Vás poskládal Standa Michek z Jeníkovic

1877: „Jednotřídní škola, k níž 112 žáků patří, se služným IV. třídy, založena a vystavěna byla r. 1870. nákladem občanů Jeníkovických, kteří předtím byli k Vysokému Újezdu přiškoleni byli. Knihovna školní čítá nyní již 360 svazků." (Horák, 1877, str. 56)
1878: „R. 1878 zvýšena byla škola o poschodí a otevřena byla druhá třída." (Domečka, Sál, 1928, str. 68)
1904: „R. 1904 přistavena byla školní budova a r. 1908 zřízen byl poštovní úřad." (Domečka, Sál, 1928, str. 69)
1909: V obci máme obecní knihovnu, která čítá již několik set knih, vedení této knihovny se ujal pan učitel Graf, který opravdovou zásluhu o tu má, neboť hlavně v zimě se dosti čte a zmíněný pán bezplatně celou knihovnu vede a stará se o rozkvět. (Špriňar a kol., 1909, str. 43)
1928: „V J. je trojtřídní škola, katolický filiální kostel, parostrojní kruhová cihelna a parní pila Ludvíkova, elektrická kruhová, strojní cihelna Beránkova a kruhová cihelna Janského." (Domečka, Sál, 1928, str. 67) „V J. je místní školní rada, místní osvětová komise a poštovní úřad." (Domečka, Sál, 1928, str. 69)
1961: Obecní knihovna je na dále na poště a vede s. přednosta úřadu Josef Chalupník. Knihy se vypůjčují nejvíce v zimním čase, když není co dělat, z jara a v létě je to již hodně slabší. (Prokop, 1961, str. 154)
1963: V naší knihovně, která je na poště. Máme 950 kusů knih, podle výpovědi soudr. Zbíralové vedoucí pošty, která knihy půjčuje. Říká, že se hodně čte, hlavně v zimě. (Prokop, 1963, str. 275)
1964: Knihovna s pošty byla přemístěná do budoucí kuchyně v naší škole, půjčováním knih pověřila „Kulturně školská komise" soudruha Františka Šmída ředitele na zdejší škole. (Prokop, 1964, str. 341/330)
1978: Z knihovny za II pololetí se nevybralo 23.65 Kčs na knížce 63.70 zbytek k 31/XII 1978 -- 377.15 Kčs. (Prokop, 1978, str. 299)
1984: Dne 17. listopadu začíná nový provoz knihovny v naší obci který byl při skartaci staré knihovny odvezen do Hradce a mnoho knih vyřazeno. Knihovnu bude mít na starost Paní Jana Capicarová předsedkyně občanského zboru. Půjčovat se bude každý pátek od 17.00 do 18.0 (Prokop, 1984, str. 86)
1993: byla provedena úprava místnosti pro CO a knihovnu. (Charvát, 2003, str. 15)
1994: K 31.1.1994 byl objekt čp. 44 používaný pro provoz mandlu a místní knihovny předán oprávněné osobě t.j. pí Marií Richterové a p. Václavu Zámečníkovi. (Charvát, 2003, str. 15)
1995: 12.12.1995 ... Zprávu podal p. Hojný. Dále oznámil že Heldova městská knihovna požaduje 600 Kč za vedení knih. (Charvát, 2003, str. 19)
1996: Říjen Městská knihovna Tb žádá o příspěvek na provoz v částce 1000 Kč. (Charvát, 2003, str. 19)
1997: 27.5. Soutěž na rekonstrukci zbrojnice a obecního domu vyhrala fa INVATES. Rozpočet činí 2,598.125 Kč . 10 Projektová dokumentace 42.000 Kč. Po dokončení se počítá s přestěhováním knihovny a úpravu místnosti pro lékaře a to střídavě Mudr. Kopecká a Mudr. Stejskal Vl. (Charvát, 2003, str. 20)
2002: 16.9.02. Zároveň byla projednána i zřizovací listina „ knihovny obce". (Charvát, 2003, str. 27)
2003: Od 1.1.2003 se stala obecní knihovna samostatnou organizační složkou obce. Od. 5.II. bude znovu otevřena. Po odchodu pí. Průšové je novou knihovnicí pí Jitka Šatníková. (Charvát, 2003, str. 29). Obecní knihovna pořádá v rámci akce „Březen měsíc knihy" akci, při které nabízí občanům zapůjčení 1 knihy zdarma bez registrace. (Charvát, 2003, str. 30)
2005: Na počest 200.výročí narození Hanse Christiana Andersena ( 1805 – 1875 ) připravuje pí. Jitka Šatníková na 1.4. -2.4.2005 tradiční „Noc s Andersenem". (Charvát, 2006, str. 43)
Paní Jitka Šatníková k datu 31.12.2005 končí jako knihovnice v obecní knihovně. ZO jí za obětavou práci a čas, který pro činnost věnovala a zvláště pak dětem, děkuje. (Charvát, 2006, str. 56)
2006: Od 28.2.2006 bude opět otevřena Obecní knihovna každé úterý od 16,30 do 18,30 hod. Knihovnice je pí. Renata Neznámá. (Charvát, 2006, str. 59)
2008: Na vlastní žádost ukončili práci v Obecní knihovně k 30.9.2008 pí. Renata Neznámá a p. Michal Matějka. Od 1.10.2008 pracuje v knihovně pí. Marie Brychtová a to každé úterý a pí. Lenka Matějková v sobotu. (Charvát, 2008, str. 91)
2012: Tato funguje v obci již od r. 1956. její podoba a prostory se často měnily. Čtenáři dnes mají možnost navštívit knihovnu v objektu prodejny Potravin. Knihovna může nabídnout na 1.550 vlastních knih a pro rozšíření nabídky je k dispozici i soubor knih z Černilova. (Charvát, 2003, str. 131)
2014: Otevírací doba je každé pondělí od 16,00 do 19,00 hod. Vítat Vás nyní bude pí Lenka Skalická. Díky odcházející pí. Henrice Matějkové. (Charvát, 2003, str. 180)

 

 

Zdroje:
 Domečka, L., & Sál, F. L. (1928). Královehradecko. Místopis soudního okresu královehradeckého. Hradec Králové: Sbor pro zpracování a vydání monografie Královehradecka.
 Horák, J. (1877). Topografický popis všech osad hejtmanství kralohradeckého, jenž obsahuje soudní a berní okresy: Kralohradecký, Hořický a Nechanický. Hradec Králové: Okresní školní pokladna
 Špriňar J., Pumr J., Rohlena J., Ludvík J. Pamětní kniha obce Jeníkovice 1837 – 1914. Datace událostí: 1832-1914, Datace vzniku: 1837-1914. 72 s.
 Jánský R., Prokop, J. Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732-1965. Jeníkovice, datace vzniku: 1930-1966. 397 s.
 Prokop, J. Pamětní kniha obce Jeníkovice 1966-1982. Datace událostí: 1385-1982. Jeníkovice, datace vzniku: 1966-1982. 395 s.
 Prokop, J. Pamětní kniha obce Jeníkovice 1983-1986. Datace událostí: 1983-1986. Jeníkovice, datace vzniku: 1983-1986. 194 s.
 Charvát, O. Kronika obec Jeníkovice č. 5. Datace událostí: 1986-2016. Jeníkovice, datace vzniku: 2003-2016. 189 s.

 

Sestavil: Stanislav Michek, Jeníkovice, červenec 2018

 

 

Podívejte se na naši fotogalerii!